درباره موتورآزمای خراسان

قبل از هر سرمایه گذاری ، روی افزایش مهارت های خود سرمایه گذاری کنید

آموزشگاه فنی و حرفه ای موتورآزمای خراسان در سال 1393 با مجوز رسمی سازمان فنی و حرفه ای به در رشته اتومکانیک منظور آموزش مهارت های تعمیر خودرو  تاسیس شد.

اکنون این آموزشگاه با 23 دوره آموزش کوتاه مدت و بلند مدت مهارت تعمیر خودرو با گرایش های  مکانیک و برق و الکترونیک خودرو  مشغول به فعالیت می باشد.

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
23 دوره اموزشی